skip to Main Content

Custom udvikling

Har du brug for en ny funktion på din hjemmeside, eller er du bare ikke helt tilfreds med den måde din side fungerer på i øjeblikket?

Vi kan hjælpe dig, med at få din hjemmeside til at fungere 100% som du ønsker det. Måske har du en hjemmeside, der er bygget med standardkomponenter, der ikke fungerer optimalt til den målgruppe, du henvender dig til. Måske har du og dine kunder brug for løsninger, som du ikke har set på andre hjemmesider.

Vi udvikler løsninger, der er skræddersyet til dine behov.

Vi har erfaring med en bred vifte af teknologier, som vi bruger til at udarbejde en unik, skalerbar og holdbar løsning.

Vi sørger for at den kode der bliver skrevet løser opgaven og er veldokumenteret, så der senere kan tilføjes udvidelser til systemet.

Det kan du bruge os til

Her kunne opremses eksempler på hvordan custom udvikling kan bruges. Måske med kort forklaring…

 • Avancerede kontaktformularer
 • Avancerede søgefunktioner
 • Specialfunktioner til webshops
 • Dokumenthåndtering
 • Justering af udtryk og funktionalitet på eksisterende løsninger
 • Bruger interaktivitet

Skal vi også hjælpe dig?

Eksempel på typisk arbejdsgang i forbindelse med custom udvikling.

 • Kontakt

  Kunden henvender sig til os, og forklarer om ideen, formålet og ønskerne bag den ønskede funktionalitet.

 • Afklaring

  På baggrund af den indledende samtale, afklarer vi opgavens omfang. I langt de fleste tilfælde vil vi anbefale, at vi mødes personligt, så alle detaljer kan komme på bordet.

  På mødet vil vi i detaljer gennemgå formålet med den nye side, og i fællesskab kigge på eventuelle konkurrerende sider eller andre inspirationskilder. 

  Formålet med mødet er, at vi og kunden skal blive klædt på til at forstå opgavens fulde omfang.

 • Tilbud

  På baggrund af de informationer vi har fået, kommer vi med et løsningsforslag og estimerer pris og tidsplan.

  I løsningsforslaget vil vi typisk pege på elementer som både vi og kunden skal leve op til, for at vi får et vellykket projekt, der er færdigt til tiden.

  Større projekter deles op i flere delmål.

 • Igangsætning

  Når formalia er på plads, går vi igang med projektet.

  Vi arbejder typisk “live”, så kunden kan følge vores arbejde via login.

  Vi lægger vægt på dialog, så vores kunder er inddraget i arbejdet med den nye hjemmeside. I langt de fleste tilfælde kan vi klare dialogen over telefon.

 • Delmål

  Undervejs i projektet, har vi typisk indlagt delmål. Disse bruges til at holde projektet tids- og kvalitetsmæssigt på sporet. Ved større projekter vil delmålene typisk blive gennemgået ved møder.

 • Afslutning

  Når projektet er færdigudviklet. Vurderer vi i samarbejde med kunden om det ønskede resultat er opnået. Er alle tilfredse er opgaven slut.

Skal vi også hjælpe dig?

Vi er altid interesserede i nye spændende udfordringer. Ring eller skriv til os, så vi kan tage en indledende snak om dine ønsker og behov.

Mads Skaaning
4225 5009
mads@wtn.dk

Pelle P
6166 0918
pelle@wtn.dk

Back To Top